AKO SA MÁŠ?

Podcast o duševnom zdraví

Ako sa máš? je možno najbanálnejšia otázka na svete. Možno je zároveň tá najdôležitejšia, ak sa ju pýtame úprimne, so záujmom. A presne takto sa budeme pýtať hostí, ktorí sú pre nás inšpiratívni, pre ktorých je duševné zdravie dôležitá a nevyčerpateľná téma. Odborníkov, ale aj ľudí so zažitou skúsenosťou, kolegov, osobností. Vytvoríme spolu komunitu, v ktorej sa budeme cítiť príjemne a bezpečne. Komunitu, v ktorej budeme zdieľať skúsenosti aj informácie, ako žiť zmysluplne a mať otvorené srdcia i duše.